Eksamensplan V20

<![if !vml]><![endif]>

Vg1- ST , MD og FORSERT LØP

Vg2- STog MD

Vg3 -ST og MD

 

Fredag  15.5

Offentliggjøring av skriftlig eksamenstrekk

Kl.09.00

Offentliggjøring av skriftlig eksamenstrekk

Kl.09.00

Offentliggjøring av skriftlig eksamenstrekk

Kl.09.00

 

 

 

Tirsdag 19.5

 

 

EKSAMEN:

Matematikk 2P, R1, S1

 

 

FORBEREDELSE:

Historie og  filosofi  2, Psykologi 2, Teater i perspektiv 2, Drama og samfunn

 

 

Onsdag 20.5

 

 

EKSAMEN:

Kjemi 2, Historie og filosofi 2, Psykologi 2, Teater i perspektiv, Drama og  samfunn

 

Fredag 22.5

EKSAMEN

Matematikk 1T,1P

 

EKSAMEN:

Matematikk R2, S2, Engelsk litteratur

Mandag  25.5

 

 

EKSAMEN:

Norsk sidemål

 

FORBEREDELSE

Norsk kort botid

 

 

 

Tirsdag  26.5

 

 

 

 

Eksamen

Norsk hovedmål

Norsk kort botid

 

 

Onsdag 27.5

 

Muntlig eksamensperiode

27mai-19.juni

EKSAMEN:

 Morsmål nivå l

 

 

 

 

 

Muntlig eksamensperiode

27mai-19.juni

EKSAMEN:

Fremmedspråk l

Morsmål nivå l

 

 

FORBEREDELSE

Teater i perspektiv 1

 

 

Muntlig eksamensperiode

27mai-19.juni

 

EKSAMEN:  

Biologi 2,

Fremmedspråk l

Morsmål nivå I

 

 

 

 

 

Torsdag 28.5

 

 

 

EKSAMEN:

Morsmål nivå II

 

 

 

FORBEREDELSE:

Engelsk

 

 

 

EKSAMEN:

Morsmål nivå II, Teater i perspektiv 1

 

 

 

 

 

EKSAMEN:

Fremmedspråk nivå II, l+ll

Morsmålseksamen nivå II

Fysikk 2

 

 

FORBEREDELSE:

Informasjonsteknologi 2(JavaScript),

Rettslære 2, Sosialkunnskap

 

 

Fredag 29.5

EKSAMEN:

Engelsk

Morsmål nivå IIl

 

EKSAMEN:

Morsmål nivå IIl

 

 

EKSAMEN:

Rettslære 2, samfunnsøkonomi 2, sosialkunnskap, morsmål nivå Iil, Informasjonsteknologi 2(JavaScript).

 

 

Tirsdag 2.6

 

EKSAMEN

Internasjonal engelsk

 

 

EKSAMEN

Samfunnsfaglig engelsk,

 

Onsdag  3.6

 

 

 

FORBEREDELE:

Politikk og menneskerettigheter

 

Torsdag 4.6

 

 

 

 

 

 

EKSAMEN:

Politikk og menneskerettigheter

 

 

 

 

 

 

Torsdag 18.juni

Fellessensur

Fellessensur

Fellessensur

Fredag 19.juni

Siste skoledag - Fellessensur

Siste skoledag - Fellessensur

Siste skoledag - Fellessensur