Ungdom og rus

Ungdomstjenesten inviterer til åpen foreldrekveld i bydelshuset. Adr: Drammensveien 60 rett ved skillebekk trikkestopp.
Tema er: Ungdom & rus. 13.feb kl 17:30 – 19:00.
Nils Tore Halleråker fra Majorstua politistasjon kommer å holder foredrag. Ivan Daniloff og Joackim A. R. Nymann fra ungdomstjenesten snakker om foreldrenes viktige rolle som forebyggede i henhold til tematikken.