Hovedseksjon

Kari ble Nissens beste vg1-skribent

Vinneren

Vi kårer herved Kari Myrene Nøstebø sitt bidrag, «520 dager med menneskerettighetsbrudd» for vinneren av skrivekonkurransen.  Juryen var enstemmige i avgjørelsen.  

Kari gir et flott eksempel på et grunnleggende demokratisk premiss: Å engasjere seg i solidaritet med andre.  Teksten har en original innfallsvinkel og er skrevet i et dagbokformat. Kari skriver om et engasjement som blir tent når hun leser seg opp på Fosen- saken, og vi får delta på oppvåkningen til en aktivist. Teksten gir en stemme til de som støtter samenes kamp uten å selv være av samisk avstamming, fra et «dem» til et «vi». Det har vi ikke sett så mye av i media ellers.  

Karis vekslinger mellom ytre hendelser som vi har lest om i media og indre hendelser, tanker og følelser skaper en nærhet til det vi leser om. Kronologien i teksten og avslutningen med en oppfordring til handling engasjerer på en forbilledlig måte.  

Vi vil derfor avslutte begrunnelsen med en egen oppfordring: Les det flotte vinnerbidraget og la deg engasjere!