Vi har endret post –og e-postadresse

Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hartvig Nissens skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no