Hovedseksjon

Foresattemøter i høst

G95_atrium

Hartvig Nissen inviterer til møter med foresatte på følgende tidspunkt;

Vg1 ST og MD    tirsdag 22.11 kl 17.00-19.30

Vg2 ST og MD    onsdag 23.11 kl 17.00-19.30

Avdeling for tilrettelagt opplæring mandag 28.11 kl 17.00-19.00

Det vil bli mulig å møte din elevs faglærere for en kort samtale.