Infomøte utveksling 2020-2021

Vg2 i utlandet

Mange elever vurderer å ta et år på utveksling på Vg2, og det er mange ting å sette seg inn i rundt dette. Derfor arrangerer vi en informasjonskveld om utvekslingsår for elever på Vg1 og deres foresatte: 

onsdag 9. oktober kl. 18.00 - 20.00, dvs. onsdag etter høstferien.

Møtet blir avholdt på personalrommet på Hartvig Nissens skole. Personalrommet ligger i bygg C.

 

Dere kan også finne informasjon om utvekslingsår på vår hjemmeside, https://hartvig-nissen.vgs.no/for-elever-og-foresatte/utveksling/utvekslingsar/

 

- Velkommen!