Informasjon om smittesituasjonen på skolene knyttet til Smitteteam Vest

et coronavirus

Det har i løpet av de siste to ukene vært en jevn økning av covid-19 smittetilfeller på
skolene knyttet til de vestlige bydelene. Vi er bekymret for utviklingen og håper at vi
sammen kan jobbe for å holde smitten mest mulig unna skolene slik at vi i størst mulig
grad slipper nye runder med rødt nivå.


Hvordan jobber smitteteamet?

 • Det er grunnet muterte virus varianter, økt fokus på testing og karantenesetting
  av nærkontakter, i håp om å få raskere kontroll på utbrudd og unngå
  nedstengning. Mange av dere vil derfor oppleve hyppigere kontakt med
  smitteteamet fremover.
 • Det er anbefalt at alle nærkontakter nå tester seg 2 ganger, både i starten og
  slutten av karanteneperioden.
 • Det er nå åpnet for at barn kan testes med fremre neseprøve i stedet for dyp
  neseprøve, noe som er betydelig mindre plagsomt.
 • Når det er mistanke om mutert virus, vil også husstandsmedlemmer til nærkontakten bli bedt om å holde seg hjemme til den første testen av nærkontakten er negativ.
 • Smitteteamet har stor arbeidsbelastning for tiden, så ofte vil første kontakt med teamet være via SMS med informasjon om karantene. Det kan gå litt tid før man får en telefon med ytterligere informasjon.

 

Hva kan dere bidra med?

Vær nøye med å holde barn hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon og følg rådene
på FHI knyttet til dette. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis-barn-harakutt-
luftveisinfeksjon/?term=&h=1

 • Husk å være hjemme til svar på test foreligger dersom det er tatt test.
 • Overhold karantene når dere eller deres barn blir satt i dette.
 • Ta test av dere selv eller barnet hvis dere blir bedt om dette. Hvis dere ikke vil ta
  2 tester som anbefalt, ønsker vi at den siste testen prioriteres (etter dag 7 i
  karantenetiden).
 • Hvis noen reiser utenlands i vinterferien: husk at det er 10 dagers
  innreisekarantene når man kommer tilbake for barn og voksne.

 

Tusen takk for den store innsatsen dere gjør og tålmodigheten dere viser. Smitteteam
Vest håper på fortsatt godt samarbeid med alle foreldre og barn.

Med vennlig hilsen
Tine Ravlo
Ass. bydelsoverlege
Lege i Smitteteam Vest