Klagefrister og klagebehandling

Vitnemål

VIKTIGE INFORMASJON OM KLAGEBEHANDLING OG FRISTER
Klagefrister for elever på Vg3:
Elever på Vg3 får offentliggjort sine standpunktkarakterer onsdag 2. juni.
Du som elev har frist til mandag 07. juni kl 13, dersom du ønsker å klage på karakteren din i et eller flere fag, og du ønsker at denne skal behandles innen hurtigklagefristen.
Klager elevert innenfor hurtigklagefristen, vil få svar før samordnet opptak kjører inntaket til høyere utdanning høst 2020.
Ordinær klagefrist er innen 10 dager, med frist mandag 14. juni kl 16.00
Elever som bruker den ordinære klagefristen, får svar på klagen etter sommerferien.
Klager levert etter fristen, blir ikke behandlet.


Klage på muntlig eksamen
Det er ikke klagerett på muntlig eksamen, unntatt ved formelle feil. Muntlig eksamen våren 2021 er avlyst

 

Klagefrister for elever på Vg1 og Vg2

Elever på Vg1 og Vg2 får offentliggjort sine karakterer mandag 14.juni.
De har 10 dagers klagefrist, og må levere klagen innen torsdag 24. juni kl. 16.00.
Det er kun klagerett på standpunktkarakterer, ikke på fag som ikke har avsluttende karakter.
Elever som klager innen denne fristen, får svar over sommerferien.
Klager levert etter fristen, blir ikke behandlet.

Klageprosedyre for alle elever


Dersom du klager på standpunktkarakteren din, må klagen begrunnes.
Du skal sende klagen til rektor, og du må huske å oppgi fullt navn og adresse, klasse, faglærer og karakteren din til 1.termin.
Klagen MÅ være underskrevet med blå eller svart penn av deg som klager. Klager på mail uten signatur vil bli avvist. Scannet signatur godkjennes.
Klagen gis deretter til faglærer som skriver sitt svar, og så sendes klagen til klagenemd.
Svar på ordinære klager kommer etter sommerferien, unntak er klager innenfor kategorien "hurtigklager" som gjelder for elever på Vg3, innenfor gitte frister.

Oslo, 26.mai 2021
Hanna Norum Eliassen, rektor