Klagefrister standpunkt

Skolen har over 10.000  bøker

Om standpunktkarakterer og klagefrister

 

Klagefrister for elever på Vg3:

Elever på Vg3 får offentliggjort sine standpunktkarakterer fredag 12.juni.

Du som elev har frist til tirsdag 16.juni kl 13, dersom du ønsker å klage på karakteren din i et eller flere fag, og du ønsker at denne skal behandles innen hurtigklagefristen.

Klager elevert innenfor hurtigklagefristen, vil få svar før samordnet opptak kjører inntaket til høyere utdanning høst 2020.

Ordinær klagefrist er innen 10 dager, med frist mandag 22.juni kl 16.00

Elever som bruker den ordinære klagefristen får svar på klagen etter sommerferien.

Klager levert etter fristen, blir ikke behandlet.

 

Klagefrister for elever på Vg1 og Vg2

Elever på Vg1 og Vg2 får offentliggjort sine karakterer tirsdag 16.juni.

De har 10 dagers klagefrist, og må levere klagen innen fredag 26,juni kl 16.00.

Det er kun klagerett på standpunktkarakterer, ikke på fag som ikke har avsluttende karakter.

Elever som klager innen denne fristen, får svar over sommerferien.

Klager levert etter fristen, blir ikke behandlet.

 

Klageprosedyre for alle elever;

Dersom du klager på standpunktkarakteren din, må klagen begrunnes.

Du skal sende klagen til rektor, og du må huske å oppgi fullt navn og adresse, klasse og karakteren din til 1.termin.

Klagen MÅ være underskrevet med blå eller svart penn av deg som klager. Klager på mail uten signatur vil bli avvist.

Klagen gis deretter  til faglærer som skriver sitt svar, og så sendes klagen til klagenemd.

Svar på klagen kommer etter sommerferien