Leksehjelp på onsdager kl. 14-16 i B – bygningen.

A-bygning
  • Vi starter som vanlig med full gass og øker på etterhvert. 

    Vil du være med så heng på-  med store eller små problemstillinger

    B103   matte, kjemi, fysikk med Knut, Sebastian og Torleif

    Biblioteket    spansk norsk og naturfag med Gry