Leksehjelp på onsdager kl. 14-16 i B – bygningen.

A-bygning

Vi har leksehjelp på skolen hver onsdag i B-bygg ved Oasen.

 Du blir god når du øver på fag og du kan  gjøre det med oss.

-vi er der for å hjelpe deg med lekser eller andre skolefaglige problemstillinger!

 

Hvem er leksehjelpere? Det er kvalifiserte lærere, studenter,  og elever ved skolen.

 

 Torleif  er superlærer i matte og fysikk, Sara i fysikk,kjemi og matte + div., Lena Kelle ( tysk + engelsk, historie, filosofi)  Hariba Hasan (Engelsk + div.fag) Mai Yan Brask (spansk og div.fag)  Gry (naturfag, spansk + div),Tori ( biologi, naturfag, samfunnsfag, norsk mm) Thea Loennechen (norsk + div)  Jo Herland (samfunnsfag, historie m.m)

 

Vi ser fram til å hjelpe deg!

Hilsen oss  leksehjelpere

 

Har du spørsmål om leksehjelpen kan du sende mail til  

gry.overby@osloskolen.no

 

Gry Antonie Øverby                

Leder for leksehjelpen