Meningokokkvaksine 2018

Gjeng med ungdom på videregående skole.

Skolehelsetjenesten i Frogner bydel tilbyr meningokokkvaksine/russevaksine til alle elever i videregående skole 2018.  Elever i VG 3 får vaksinen gratis av Helseetaten. Elever i VG1 og VG2 må betale selv. For mer informasjon, påmelding og betaling gå inn på nettsiden: