Nye Nissens dramabygning

Dramabygningen vår

Fra arkitektene Gasas beskrivelse av prosjektet som skal ferdigstilles i 2024. I mellomtiden er vi midlertidig lokalisert på Helsfyr i Grenseveien 95

"Det er besluttet at Hartvig Nissens skole skal videreføres som videregående skole, og at tilbudet til fordypning i drama skal forsterkes. Eksisterende bygningsmasse er verneverdig og er oppført på Byantikvarens gule liste. Skolen skal rehabiliteres og omstruktureres, slik at kapasitet kan økes med 90 elever, fra 680 til 770 elever. Skolen må som følge av dette utvides med to nybygg og Arkitektkontoret GASA er i gang med både omregulering og forprosjekt.

Hartvig Nissen ligger i bydel Frogner. Det har vært skoler på tomten i mer enn 100 år. Skolen har høy kulturhistorisk verdi, både arkitektonisk og som pedagogisk institusjon. Skolen var den første som tilbød middelskoleeksamen og eksamen artium for kvinner i Norge. Skolen var også den første videregående skolen i landet som startet med musikklinje og dramalinje. Den estetiske profilen setter fortsatt sitt preg på skolen, gjennom dramaklassene og skolens tilbud om teaterfag også på studiespesialisering. I den senere tid er skolen også godt kjent for NRKs dramaserie ”SKAM”. Skolen har i tillegg en stor avdeling for tilrettelagt opplæring.

De tre skolebyggene, Bygg A, Bygg B og Bygg C utgjør tre hjørnesteiner i eksisterende situasjon. Ny bebyggelse er planlagt mot Gyldenløves gate og mot Niels Jules gate. Bygningen mot Gyldenløves gate, Bygg D, plasseres i liv med byvillaene i gaten. Høyde tilpasses eksisterende bygg B, og vindusplassering forholder seg til rytme i omkringliggende bebyggelse. Takform og materialer tilpasses bymiljøet i Oslo indre by.  

Nybyggene skal inneholde nye arealer for kroppsøving, og nye, egnede arealer for musikk, dans og drama. Skolens tilbud vil da forsterkes i henhold til det politiske vedtaket. Det er behov for en stor dramasal som kan gi plass for et større publikum. Videre er det også behov for flere saler i ulike størrelser, blackbox-saler og en egen dansesal. Store arealer uten behov for dagslys legges under dagens skolegård. Bygg A, B og C omstruktureres og tilpasses en større elevgruppe. "