Skole på rødt nivå

et coronavirus

Prinsipper for undervisning og skoledrift på rødt smittevernnivå

 

Skoledrift på rødt smittevernnivå hadde oppstart 9.11.2020, og skal foreløpig foregå i 3 uker framover. Det er sannsynlig at perioden kan bli utvidet.

 

* Et hovedprinsipp for rødt smittevernnivå, er at det skal være minimum 1-en-mter mellom alle personer på skolen, til enhver tid. Unntak er produksjonsfagene på drama, som følger bransjestandard. Her gjelder ikke avstand om 1 meter når man øver til/er i rolle.

* Kravet om en-1-meter avstand gjelder alle steder man ferdes, bortsett fra hjemme.

* Elever som går i samme klasse skal derfor også holde en avstand på 1 meter til hverandre. Dette er nytt.

 

* Hartvig Nissen har valgt å ha halvparten av elevene fra hver klasse på skolen samtidig.

* Klassene våre er delt i 2 grupper, hvor gruppe 1 møter mandag, onsdag og fredag første uke. Gruppe 2 møter tirsdag og torsdag, og så gjør man omvendt uka deretter

* Er man satt i karantene eller er syk, skal kan ikke under noen omstendighet møte fysisk på skolen.

* Dramaelever er delt etter hvilket teaterensemble de tilhører. 

* Elever i klasse 3STA møter hver dag, da de kun er 14 elever samlet.

* Elever på tilrettelagt avdeling har et tilbud på skolen hver dag.

* Elever skal ha fast plass i alle grupper de tilhører, og pulter skal ikke flyttes på.

* Kroppsøving kan gjennomføres i halve klasser, men elever skal ikke dusje etterpå, og man må holde avstand også her.

* Gjennomføring av vurderinger kan føre til endringer angående  hvem som skal møte på skolen på noen enkeltdager. Mer informasjon vil komme for når og hvem dette gjelder.

* I friminuttene skal du være på din plass i ditt rom, eller du kan gå helt ut i friluft. 

* Oasen, apeberget og andre fellesområder vil ikke være åpen i friminuttene.

* Lærere møter som vanlig på skolen og er fysisk til stede sammen med ca halvparten av elevene. Den andre halvparten av dere deltar på teams. Vi ønsker at elever hjemme har kamera på og er tilgjengelig for faglærer.

* Eksamen går som normalt i høst.

* Munnbind er påbudt i kollektivtrafikken til og fra skolen nå, og på butikker. Det samme gjelder for elever som kjører taxi til skolen.

Vi håper perioden med så strenge smitteverntiltak blir kortvarig, men da er vi avhengig av at vi alle bidrar, at vi begrenser kontakten vi har med andre enn familien og holder avstand.