Skoleavslutning for avgangselevene

Oslo Konserthus

Alle som ønsker kan komme på avslutningen.