Skolen stengt

et coronavirus

Skolen er stengt fra og med fredag 13.mars og foreløpig ut uke 13 (til og med 29.03.2020 ).

Elevene er i denne perioden å anse som elever med hjemmeundervisning. Elevens timeplaner gjelder, og de vil møte oppgaver i fagrommene. Lærerne kan be elevene benytte andre plattformer til undervisningen også. Til elevene: Dere må logge dere inn på Its hver dag og følge med på nyheter i Portalen og eventuelle andre kommunikasjonskanaler etter avtale med læreren. Faglige opplegg vil dere finne i fagrommene, og det samme gjelder innleveringer og eventuelle vurderinger.

Dere må være tilgjengelige på PC /mail for beskjeder og kommunikasjon med lærerne deres.

Det vil bli gitt oppgaver, innleveringer og vurderinger etter avtale med lærer.

Dere skal ha 2.terminsvurdering eller standpunktkarakter ved slutten av skoleåret, så dere må sørge for å ha et bredt vurderingsgrunnlag.

Hilsen rektor Hanna Norum Eliassen