Ledelse og administrasjon

Ledelse og rådgivere 

Navn Stilling Tlf skole Tlf privat
Eliassen, Hanna Norum Rektor  947 87 943  971 03 971
Schøyen, Bjørn Assisterende rektor  974 06 154  
Hartvig, Gerd Åse Avd. leder musikk, dans og drama  41691583  
       
Berg, Sindre Cools Avd. leder realfag og samfunnsfag  907 86 946  
Hamilton, Bronia Avd. leder norsk og språk  917 46 498  
Vogel, Helene Studiekonsulent  454 76 090  
Ramberg, Jorunn Avd. leder tilrettelagt opplæring  941 79 908  
Christoffersen, Inger-Marie Rådgiver  947 95 453  950 63 134
Grønvold-Hansen, Brit-Ada Rådgiver    22 26 89 82 / 917 43 152
  Rådgiver    
Lie, Jon Martin Karriereveileder  907 81 176  975 37 442
Strid, Fredrik Karriereveileder  980 66 737  980 66 737

 

Epost til skolen er: post.hartvig-nissen.vgs@osloskolen.no

Administrativt og kommunalt ansatte

Navn Stilling Tlf skole Tlf privat
Ahuja, Manish Økonomikonsulent 94167028  
Marcussen, Karianne Sekretær 23464800  
Horn, Annette Konsulent 95017623   
Knoff, Inge Bibliotekar  41472506  95275307
Rishovd, Inger Førstesekretær   23464802  92666202
Østbye, Trygve IKT - Ansvarlig   91391421  99464788
Nedberg, Eilif Vaktmester  93204596