Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Ledelse og rådgivere 

Navn Stilling  Tlf skole Tlf privat
Eliassen, Hanna Norum Rektor   97103971
Hamilton, Bronia

Assisterende rektor 

Avdelingsleder språk og samfunnsfag

91746498  
Lundsholt, Ingjerd Avd. leder musikk, dans og drama 99515234  
Ramberg, Jorunn Avd. leder tilrettelagt opplæring 94179908  
Berg, Sindre Cools Avd. leder realfag   95063732 
Schøyen, Bjørn Administrativ leder (i permisjon) 97406154  
Kristoffersen, Ludvig Avd. leder norsk 48204332  
Vogel, Helene Studiekonsulent 45476090  
Lyngstad, Ann-Elise Rådgiver 90542193 92898916
Marianne Svarstad Rådgiver 92897973  
Hilde Aarflot Rådgiver 99541882  
Lie, Jon Martin Karriereveileder 90781176 97537442
Strid, Fredrik Karriereveileder 98066737 98066737
Horn, Annette Administrativ leder 90289371   

 

Epost til skolen er: postmottak@osloskolen.no

Administrativt og kommunalt ansatte

Navn Stilling Tlf skole Tlf privat
Khan, Iqra  Økonomikonsulent    
Marcussen, Karianne Konsulent 23464800  
Stian Løken Konsulent 95017623  
Knoff, Inge Bibliotekar  41472506  95275307
Østbye, Trygve IKT - Ansvarlig   91391421  99464788
Nedberg, Eilif Vaktmester  93204596