Ledelse og administrasjon

Ledelse og rådgivere 

Navn Stilling Tlf skole Tlf privat
Eliassen, Hanna Norum Rektor 94787943 97103971
Schøyen, Bjørn Assisterende rektor 97406154  
Hartvig, Gerd Åse Avd. leder musikk, dans og drama 41691583  
Ramberg, Jorunn  Avd. leder tilrettelagt opplæring 94179908  
Berg, Sindre Cools Avd. leder realfag og samfunnsfag 90786946  
Hamilton, Bronia Avd. leder norsk og språk 91746498  
Vogel, Helene Studiekonsulent 45476090  
Lyngstad, Ann-Elise Rådgiver 90542193 92898916
Lanseng, Inger-Synøve  Rådgiver 94801803  
Lie, Jon Martin Karriereveileder 90781176 97537442
Strid, Fredrik Karriereveileder 98066737 98066737
       
       

 

Epost til skolen er: post.hartvig-nissen.vgs@osloskolen.no

Administrativt og kommunalt ansatte

Navn Stilling Tlf skole Tlf privat
Ahuja, Manish Økonomikonsulent 94167028  
Marcussen, Karianne Sekretær 23464800  
Horn, Annette Konsulent 95017623   
Knoff, Inge Bibliotekar  41472506  95275307
Rishovd, Inger Førstesekretær   23464802  92666202
Østbye, Trygve IKT - Ansvarlig   91391421  99464788
Nedberg, Eilif Vaktmester  93204596