Åpen skole

HNS-kveldsbilde

kl 16.00 – kl.20.00:

Innsøking ordinært m/ frist 1.mars 2017

Infomøter i Amfi Hartvig, åpen undervisning og elevguiding

 

kl.16.00 - kl.20.00:

Innsøking med fortrinnsrett til egne grupper m/frist 1.februar 2017

Informasjon om skolens tilbud blir gitt på "Apeberget " (C-bygningen m/inngang fra skolegård A)

Hartvig Nissens skole har tilbud innenfor avdeling for tilrettelagt opplæring, studiespesialisering (4. og 8.gruppe) og programområdet musikk, dans og drama (8.grupper)  - se forøvrig skolens hjemmeside / fane: fagtilbud)