Hovedseksjon

Fellesfagoversikt

Fellesfag VG1

Uketimer og fagnavn: 

 • 4 Norsk
 • 5 Matematikk
 • 5 Engelsk
 • 4 Fremmedspråk
 • 5 Naturfag

 

Fellesfag VG2

Uketimer og fagnavn: 

 • 4 Norsk
 • 3 Matematikk 2P
 • 2 Historie
 • 4 Fremmedspråk 
 • 3 Samfunnsfag
 • 2 Geografi

 

Fellesfag VG3

Uketimer og fagnavn: 

 • 6 Norsk
 • 3 Religion
 • 4 Historie

Som fremmedspråk fellesfag tilbyr Hartvig Nissens skole Fransk nivå II, Spansk nivå I, Spansk nivå II, Tysk nivå I, Tysk nivå II og Tysk nivå I + II.