Hovedseksjon

Skole-SMS

Skolen bruker tjenesten SMS-skole for å sende ut beskjeder til foresatte og for å motta beskjed om fravær fra foresatte.

 

Teletopia SkoleSMS

Foresatte:

Eksempel på melding fra foresatte/elev ved Hartvig Nissens skole hvor «Kari» er syk:

Mottaker: 417 16 112
Meldingstekst:

HNS «kodeordet til læreren» Kari er syk i dag og blir hjemme fra skolen.
F.eks.    HNS JEKE Kari er syk i dag og blir hjemme fra skolen.

Kodeordet (4 bokstaver) på lærer finner dere ved å logge inn på portalen -> kontakt oss -> lærere.