Hovedseksjon

Elevmiljøteamet

Elevmiljøteamet møtes en gang i uka for å diskutere saker som angår elevenes skolemiljø. Her sitter representanter for ledelsen, miljøarbeidere, rådgivere og IT-ansvarlig som disponerer et stort miljøsenter i underetasjen vår. Elevmiljøtemaet ledes av Ingjerd Lundsholt og kan nås på: ingjerd.lundsholt@osloskolen.no