Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret behandler saker som handler om skolens drift, for eksempel ordensreglement, budsjett og virksomhet- og utviklingsplaner og lignende.

Driftsstyret ved Hartvig Nissen har gjennom mange år hatt fokus på rehabilitering av skolen vår på Frogner. Nå er dette arbeidet godt i gang, og ferdigstillelse er satt til sommeren 2025. I mellomtiden driver vi skole i flotte erstatningslokaler i Grenseveien 95 på Helsfyr.

Driftsstyret består av elevrepresentanter, ansatterepresentanter og eksterne representanter. Rektor er driftsstyrets sekretær. Styreleder er Jon Birkenes. Driftsstyret kan kontaktes gjennom rektor Hanna Norum Eliassen.