Biblioteket

Bibliotekar Inge hjelper deg med å finne fram til litteratur du trenger og kan gi deg veiledning i bruken av biblioteket. Inge kan også kontaktes på telefon 414 72 506.

Du kan bruke biblioteket til informasjonssøk, lesing, prosjekt- og gruppearbeid - eller kanskje du bare vil sitte og tenke. Du finner også et sjakkbord her! 

Hva finnes på biblioteket?

Biblioteket har skjønnlitteratur, fagbøker, leksika og andre oppslagsverk, dessuten lettleste bøker på engelsk, tysk, fransk og spansk. Norske ordbøker og ordbøker på engelsk, tysk, fransk og spansk kan du låne til bruk mens du er på biblioteket. Biblioteket abonnerer på flere aviser og en hel del forskjellige tidsskrifter, både norske og utenlandske.

Skjønnlitterære bøker er oppstilt alfabetisk på forfatterens etternavn. Fagbøkene er delt inn etter emne. Bibliotekaren hjelper deg gjerne hvis du ikke finner det du leter etter. 

Vegg i vegg med biblioteket ligger skolens karrieresenter, hvor du finner informasjon om utdanninger og yrker. Her kan du avtale veiledningstimer med rådgiver Fredrik Strid. Det finnes også plasser her for å gjøre skolearbeid. 

Lån av bøker

Alle elever på skolen får låne bøker med hjem. Biblioteket står også for utlån av skolens læremidler. 

Du trenger ikke lånekort, men lån skal registreres på navn. Dersom bibliotekaren ikke skulle være til stede kan dette gjøres på selvbetjeningsskjemaet. Du kan låne bøker i fire uker og tidsskrifter i to, eventuelt lenger hvis du spør bibliotekaren. Lærebøker lånes naturligvis ut for hele skoleåret. Elever og foresatte må underskrive lånekontrakt før de kan låne. 

Til venstre for inngangsdøra står et skap med en luke for innlevering av bøker. Du kan også gi bøkene direkte til bibliotekaren eller til kontoret i C-bygningen. 

Nyttige lenker

  • ATEKST er en søkbar, elektronisk database som inneholder alt redaksjonelt stoff fra 47 sentrale norske medier. Du kan gå inn på ATEKST gjennom skolewebben.no.