Hovedseksjon

Rådgivingstjenesten

Rådgiverne og karriereveilederne

På skolen har vi tre sosialpedagogiske rådgivere og to karriereveiledere som tilbyr veiledning og rådgivning på flere områder. 

Sosialpedagogisk rådgivning – Marianne Svarstad, Hilde Aarflot og Ann-Elise Lyngstad

I løpet av skolegangen vil mange elever oppleve at det oppstår små eller store problemer av personlig, sosial eller faglig karakter. Rådgiverne jobber sammen med andre på skolen for å hjelpe til med å forsøke å løse elevens utfordring.  Rådgiverne tilbyr samtaler, hjelper til med tilrettelegging faglig og sosialt, og kan sette deg i kontakt med hjelpeinstanser. Elever og foresatte er velkomne til selv å ta direkte kontakt med rådgiverne, enten på telefon, epost eller Teams. Dessuten innkaller rådgiverne elever til samtale på initiativ fra mentor, klasseleder eller faglærere. 

Rådgiverne har ansvar for forskjellige klasser: 

Marianne (928 97 973): 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1STE, 1MDG, 1MDH
Hilde (995 41 882): 2STA, 2STC, 2STD, 3STD, 3STE, 3MDG, 3MDH
Ann-Elise (905 42 193): 2STB, 2STE, 2MDG, 2MDH, 3STA, 3STB, 3STC 

Karriereveiledning – Jon M. Lie og Fredrik Strid

Karriereveilederne har ansvaret for å veilede skolens elever i valg av høyere utdanning og yrkesvei. De hjelper også til med spørsmål om utveksling, Lånekassen, vitnemål etc. Sammen med skolens studieleder Helene Vogel kan de også svar på spørsmål angående fagvalg for Vg2 og Vg3. Elevene kan få karriereveiledning både i grupper og gjennom individuelle samtaler. Elever og foresatte er velkomne til selv å ta direkte kontakt med karriereveilederne, enten på telefon, epost eller Teams. Karriereveilederne har ansvar for forskjellige klasser: 

Jon (907 81 176): 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 2STA, 2STB, 2STC, 2STD, 3STA, 3STB, 3STC
Fredrik (980 66 737): 1STE, 1STF, 1MDG, 1MDH, 2STE, 2MDG, 2MDH, 3STD, 3STE, 3MDG, 3MDH

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring
Jorunn Ramberg (941 79 908) har ansvar for klassene for tilrettelagt opplæring: 1STI, 1STJ, 1STK, 1STL, 1STM