Hovedseksjon

Rådgivingstjenesten

På skolen har vi tre sosialpedagogiske rådgivere og to karriereveiledere som tilbyr veiledning og rådgivning på flere områder. I tillegg har vi miljøarbeidere og helsesykepleier. 

I løpet av skolegangen vil mange elever oppleve at det oppstår små eller store problemer av personlig, sosial eller faglig karakter. Rådgiverne jobber sammen med andre på skolen for å hjelpe til med å forsøke å løse elevens utfordring.  Rådgiverne tilbyr samtaler, hjelper til med tilrettelegging faglig og sosialt, og kan sette deg i kontakt med hjelpeinstanser. Elever og foresatte er velkomne til selv å ta direkte kontakt med rådgiverne, enten på telefon, epost eller Teams. Dessuten innkaller rådgiverne elever til samtale på initiativ fra kontaktlærere eller faglærere.

Rådgiverne har ansvar for hver sine trinn: 

Inger-Synøve (948 01 803): Vg1 

Marianne (48868940): Vg2

Ann-Elise (905 42 193): Vg3 (Vg1 for skoleåret 2024/2025)

 

Karriereveiledning – Jon M. Lie og Fredrik Strid

Karriereveilederne har ansvaret for å veilede skolens elever i valg av høyere utdanning. De hjelper også til med spørsmål om utveksling, Lånekassen, vitnemål etc. Sammen med skolens studieleder Helene Vogel kan de også svare på spørsmål angående fagvalg for Vg2 og Vg3. Elevene kan få karriereveiledning både i grupper og gjennom individuelle samtaler. Elever og foresatte er velkomne til selv å ta direkte kontakt med karriereveilederne, enten på telefon, epost eller Teams. Karriereveilederne har ansvar for forskjellige klasser: Jon (907 81 176): 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 2STA, 2STB, 2STC, 2STD, 3STA, 3STB, 3STCFredrik (980 66 737): 1STE, 1STF, 1MDG, 1MDH, 2STE, 2MDG, 2MDH, 3STD, 3STE, 3MDG, 3MDHAvdelingsleder for tilrettelagt opplæring Jorunn Ramberg (941 79 908) har ansvar for klassene for tilrettelagt opplæring: 1STI, 1STJ, 1STK, 1STL, 1STM