Hovedseksjon

Rådgiverne

Skolens rådgivere Ann-Elise Lyngstad, Inger-Synøve Haldar Landseng, Jon Lie og Fredrik Strid tilbyr veiledning og rådgivning på flere områder. 

Sosialpedagogisk rådgivning – Inger-Synøve og Ann-Elise

I løpet av skolegangen vil mange elever oppleve at det oppstår små eller store problemer av personlig eller faglig karakter. Rådgiverne skal sammen med elevene, ledelsen, lærerne, helsesøster og foresatte bidra til å løse problemene. Elever og foresatte er velkomne til selv å ta direkte kontakt med rådgiverne. Dessuten innkaller rådgiverne elever til samtale på initiativ fra mentor, klasseleder eller faglærere. 

Rådgiverne har ansvar for spesifikke klasser: 

Ann-Elise: 1STA, 1STB, 1MDG, 1MDH, 2STA, 2STB, 2STC, 3STA, 3STB,  3MDG, 3MDH

Inger-Synøve: 1STC, 1STD, 1STE, 1STF,  2STD, 2STE, 2MDG, 2MDH, 3STC, 3STD, 3STE

 

Karriereveiledning (utdannings- og yrkesveiledning) – Fredrik og Jon

Karriereveilederne har ansvaret for å veilede skolens elever i valg av høyere utdanning og yrkesvei. Elevene får karriereveiledning både i grupper og gjennom individuelle samtaler. 

Fagvalg

Sammen med studieleder gir rådgiverne elevene veiledning når det gjelder valg av programfag.