Hovedseksjon

Miljøarbeiderne

Hartvig Nissens videregående skole har et eget miljøteam! 

Skolens miljøarbeidere har ansvar for å legge til rette for elevenes daglige trivsel og trygghet. De er tilgjengelige allerede ved morgenen, hvor én eller flere av miljøarbeiderne hilser på elevene idet de kommer på skolen. 

 

Miljøarbeiderne har base i skolens hjerterom "Oasen" (ved siden av skolens kantine), hvor det er mulig å henge, slappe av, spille spill og skravle. Det blir også arrangert turneringer og konkurranser. 


Miljøarbeiderne er også å finne på Instagram! 

Følg @miljo_hartvignissen for daglige oppdateringer på skolen, eller for å kontakte miljøarbeiderne direkte.