Hovedseksjon

Programfagstilbud

Programfagstilbud fra SSØ programmet: 

(Husk at du normalt kan velge et fag fra programområde realfag eller drama istedetfor det tredje SSØ faget)

Programfag VG2

 • Engelsk 1
 • Historie og filosofi 1
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Sosiologi og sosialantropologi

Programfag VG3

 • Engelsk 2 
 • Historie og filosofi 2
 • Psykologi 2 
 • Rettslære 2
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Tysk II
 • Fransk III (byklasse) 
 • Spansk III (byklasse)
 • Tysk III (byklasse)

Programfagstilbud fra Realfagsprogrammet: 

(Husk at du normalt kan velge et fag fra programområde språk, samfunnsfag og økonomi eller drama istedetfor det tredje realfaget)

Programfag VG2

 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Informasjonsteknologi 1

Programfag VG3

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Biologi 2
 • Informasjonsteknologi 2

 

Programfagstilbud fra Musikk, Dans og Drama programmet: 

(Dette gjelder for SSØ og realfagselever som vil ha litt dramafag, se under musikk, dans og drama hvis du søker deg inn som dramaelev)

Programfag VG2

 • Teaterensemble

Programfag VG3

 • Teaterproduksjon 1

Vi tar forbehold om endringer i fagtilbudet.