Hovedseksjon

Programfagstilbud

Felles programfag drama VG1

Uketimer og fagnavn

 • 5 Musikk, dans og drama
 • 5 Teaterensemble
 • 2 Bevegelse

 

Felles programfag drama VG2

Uketimer og fagnavn

 • 5 Teaterproduksjon 1
 • 5 Teater i perspektiv 1
 • 2 Teater og bevegelse 1

 

Felles programfag drama VG3

Uketimer og fagnavn

 • 5 Teaterproduksjon 2
 • 5 Teater i perspektiv 2
 • 2 Teater og bevegelse 2
 • 5 Drama og samfunn

 

Valgfrie programfag drama VG2

Uketimer og fagnavn

 • 5 Teaterproduksjon fordypning 1

 

Valgfrie programfag drama VG3

Uketimer og fagnavn

 • 5 Teaterproduksjon fordypning 2

 

Som alternativ til det valgfrie programfaget Teaterproduksjon fordypning 2 får elevene på musikk, dans og drama på Vg3 tilbud om utvalgte programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, blant annet matematikk og engelsk.

Vi tar forbehold om endringer i fagtilbudet.