Hovedseksjon

Generell informasjon

Vi har et stort og godt miljø for elever som har behov for opplæring i mindre grupper og en utstrakt tilrettelegging for elever i ordinære klasser.

 • På Hartvig Nissens skole blir organiseringen definert inn under kategorien T = tilrettelagt gruppe med kodene:
 • STUDIESPESIALISERING
   • 4-gruppe: kode 1STUSPHTA1
    • (vi har IKKE arbeidstrening inn i kurset - det er grunnleggende fagopplæring med individuell opplæringsplan)
   • 8.gruppe: kode 1STUSPHT-1
    • (fagopplæring  ungdomstrinn - videregående trinn m/individuell opplæringsplan)
 • STUDIESPESIALISERING m/programområdet musikk, dans og drama:
  • 8-gruppe: kode MDMDD1HT-1
   • (fagopplæring  ungdomstrinn - videregående trinn m/individuell opplæringsplan)

 

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Jorunn Ramberg jorunn.ramberg@ude.oslo.kommune.no