Hartvig Nissens skole

Opprettet: 1849

Rektor: Hanna Norum Eliassen

Studieprogram:

  • Studiespesialisering
  • Musikk, dans og drama
  • Avdeling for tilrettelagt opplæring innenfor programområdene studiespesialisering og musikk,dans og drama