Hovedseksjon

Skolens historie

Hartvig NissenHart­vig Nissen, skolens grunn­legger, var en av de store pio­nerene i norsk skole i andre halvdel av 1800-tallet. Han var også en sentral person innen andre deler av norsk samfunnsliv i denne perioden. 

I 1849 grunnla han Nissens Pigeskole, som var den første høyere skole for piker. Fram til 1919 ble den drevet som privatskole, men siden har Oslo fylkes­kom­mune stått for driften. I 1955 ble skolen åpnet også for gutter, og i 1963 ble navnet endret til Hartvig Nissens skole.

Skolen var den første videregående skolen i landet som startet med musikk­linje og dramalinje, og den estetiske profilen setter frem­deles sitt preg på skolen, gjennom dramaklassene og vårt tilbud om teaterfag også på studiespesialisering. Men vi har også et bredt tilbud innenfor realfag, språkfag og samfunnsfag. I 1989 fikk skolen også en avdeling for tilrettelagt opplæring, som er en av de største i Oslo kommune.

Hartvig Nissens skole har vært i stadig vekst, og i løpet av de siste tiårene har bygningene til tidligere Frogner realskole og gymnas og Frogner kom­munale handelsskole blitt innlemmet i Hartvig Nissens skole.