Hovedseksjon

Strategisk plan

Elevenes læring, elevenes læringsmiljø og trivsel og lærernes læring. Dette gjelder alle elever på våre ulike utdanningsprogram.  Vi er opptatt av å sette av tid til felles refleksjon for lærerne slik at vi kan utvikle vår praksis. Alle lærerne inngår i fagteam hvor man jobber tett med hverandre for å utvikle god praksis i tråd med de nye læreplanene. 

Hartvig Nissen arbeider systematisk med elevmiljøet på skolen. Vi har flere miljøsentre på skolen med miljøarbeidere og mange aktiviteter som elevene kan ta del i.

Skolens største faglige utfordringer har vært matematikk og fremmedspråk. Vi har de siste årene gjennom systematisk arbeid oppnådd stadig bedre resultater. Hartvig Nissen er med i et matematikkprosjekt designet for å hjelpe elever som synes særlig dette faget er vanskelig. Gjennom en ny tilnærming til matematikk lykkes vi med å få flere elever gjennom faget. Andelen elever som fullfører og består har vist jevn framgang de siste årene.