Hovedseksjon

Strategisk plan

Hartvig Nissens strategiske plan hviler på 3 grunnpilarer;

  1. Elevenes læring, Elevenes læringsmiljø og trivsel og Lærernes læring. Dette gjelder alle elever på våre ulike utdanningsprogram.  Vi er opptatt av å sette av tid til felles refleksjon for lærerne slik at de kan utvikle sin egen praksis. Alle lærerne inngår i fagteam hvor man jobber med felles forståelse rundt planlegging og gjennomføring av undervisning og evaluering av elevarbeider.
  2. Hartvig Nissen arbeider systematisk med elevmiljøet på skolen. Vi har nylig åpnet et nytt studiesenter med miljøarbeider og mange aktiviteter som elevene kan ta del i.
  3. Skolens største faglige utfordringer har vært matematikk og fremmedspråk. Vi har de siste årene gjennom systematisk arbeid oppnådd stadig bedre resultater. Hartvig Nissen er med i et matematikkprosjekt designet for å hjelpe elever som synes særlig dette faget er vanskelig. Gjennom en ny tilnærming til matematikk lykkes vi med å få flere elever gjennom faget. Andelen elever som fullfører og består har vist jevn framgang de siste årene.