Hovedseksjon

Generell informasjon

Studiespesialisering er et studieforberedende utdanningsprogram hvor du kan få generell studiekompetanse, og hvor du i tillegg kan velge fag som oppfyller spesielle opptakskrav til enkelte studier. På Hartvig Nissens skole kan du velge de programfagene du trenger for å kvalifisere deg som søker til alle typer studier på universiteter og høyskoler.

I løpet av tre år skal du arbeide med fag som til sammen utgjør minst 90 uketimer. Disse fagene faller i to kategorier: fellesfag og programfag.

Du finner læreplaner i alle fag på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.

Du finner også kort informasjon om de ulike fagene vi har under fanen fagvalg.