Innsøking med fortrinnsrett i VIGO

Inntak til skoleåret 2017/2018 med innsøkningsfrist 1. februar 2017

 

Innsøkningskoder i VIGO:

 

 • Særskilte tilrettelagte grupper vil for skoleåret 2017/2018 ikke være søkbare i VIGO
 • De samme særskilte tilrettelagte gruppene vil eksistere på Hartvig Nissens skole også for neste skoleår

Hovedkategorisering av det særskilte tilbudet på Hartvig Nissens skole er:

 • Alle søkere må sette opp ordinære programområder i VIGO
 • Søkeren må søke til ordinære programområder i VIGO, selv om hun/han ønsker særskilt tilrettelagt gruppe
 • På papirskjemaet angir søker om han/hun ønsker særskilt tilrettelagt gruppe og til hvilken gruppe.
  • På Hartvig Nissens skole blir organiseringen definert inn under kategorien T = tilrettelagt gruppe med kodene:
 • STUDIESPESIALISERING
   • 4-gruppe: kode 1STUSPHTA1
    • (vi har IKKE arbeidstrening inn i kurset - det er grunnleggende fagopplæring med individuell opplæringsplan)
   • 8.gruppe: kode 1STUSPHT-1
    • (fagopplæring  ungdomstrinn - videregående trinn m/individuell opplæringsplan)

 

 • STUDIESPESIALISERING m/programområdet musikk, dans og drama:
  • 8.gruppe: kode MDMDD1HT-1
   • (fagopplæring  ungdomstrinn - videregående trinn m/individuell opplæringsplan)