Om inntaksprøven i drama

Hartvig Nissens skole tilbyr programområdet Drama. Vi har normalt 60 elever på hvert trinn på dette utdanningsprogrammet.

Læreplaner i fagene på Musikk, dans og drama finner du hos Utdanningsdirektoratet.

Inntak til musikk, dans og drama Vg1

Inntaket bygger både på karakterene fra grunnskolen og på en inntaksprøve. Søkere fra hele Oslo konkurrerer på like vilkår.

Inntaksprøven i drama vår 2019

Det er kun søkere som har drama på førsteønsket, som skal kalles inn til inntaksprøve. Prøvene vil foregå i ukene 17 og 18.

 Inntaksprøven er tredelt:

  • Framføring av en selvvalgt tekst: monolog, eventyr, dikt, sketsj eller lignende.
  • Samtale med dramalærere om interesser, motivasjon, mål osv.
  • Dramaøvelser i gruppe, ledet av dramalærer.

Hele inntaksprøven tar ca. 15 minutter + samtale.

Fag og timetall

Timetallet på musikk, dans og drama er 35 timer per uke. Fagene fordeler seg på fellesfag og programfag. 

Vitnemål og studiekompetanse

Når du har fullført og bestått treårig utdanning innenfor utdanningsprogrammet musikk, dans og drama, oppnår du generell studiekompetanse, dvs. at du er kvalifisert for å søke de fleste studiene ved universiteter og høyskoler.

 

Dersom du har spørsmål om inntaksprøven, kan du kontakte avdelingsleder for drama som du finner i listen på denne siden.