Hovedseksjon

Om inntaksprøven i drama

Hartvig Nissens skole tilbyr programområdet Drama. Vi har normalt 60 elever på hvert trinn på dette utdanningsprogrammet.

Mer informasjon om utdanningsprogrammet finner du på  Vilbli.no Læreplaner i fagene på Musikk, dans og drama finner du på Utdanningsdirektoratet.

Inntaket til Vg1 bygger både på karakterene dine fra ungdomsskolen og på en inntaksprøve. Søkere fra hele Oslo konkurrerer på like vilkår. Det er kun søkere som har drama på førsteønsket sitt, som blir kalt inn til inntaksprøven. Innkalling får du på e-post.

Prøvene vil foregå i uke 17 og 18.

Inntaksprøven er tredelt:

·      Framføring av en selvvalgt tekst: monolog, eventyr, dikt, sketsj eller lignende.

·      Samtale med dramalærere om interesser, motivasjon, mål osv.

·      Dramaøvelser i gruppe, ledet av dramalærer.

Hele inntaksprøven tar ca. 30 minutter.

Planen for gjennomføringen av inntaksprøven kan endres utfra smittesituasjonen. Det vil bli gitt fortløpende informasjon.  Dersom du har spørsmål om inntaksprøven, kan du kontakte avdelingsleder for drama, Ingjerd Lundsholt. E-post: Ingjerd.lundsholt@ude.oslo.kommune.no