Hovedseksjon

R-team

Ressurstemet koordinerer arbeid med skolens ledelse, helsesykepleier, rådgivere, PP-tjenesten, BUP og andre. R-teamet ledes av Ann-Elise Lyngstad og kan nås på: ann-elise.lyngstad@osloskolen.no