Hovedseksjon

Eksamen, høst

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen)

Ny eksamen

Elever i videregående opplæring som får karakteren 1 ved ordinær eksamen har rett til en ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen.

Eleven skal da avlegge eksamen i den samme fagkoden.

Utsatt eksamen

Elever eller privatister i videregående opplæring som har dokumentert fravær ved eksamen (ordinær eksamen, særskilt eksamen, ny eksamen eller utsatt eksamen) har rett til å ta første etterfølgende eksamen.

Ved utsatt eksamen i et trekkfag, skal trekking av fag gjøres på nytt. Det kan for eksempel resultere i at eleven trekkes i det samme faget, men i en annen eksamensform.

Særskilt eksamen

Elever i videregående opplæring som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter og ikke blir trukket ut til eksamen i faget, har rett til særskilt eksamen i faget.

Ved særskilt eksamen gjelder følgende:

  • I fag der det er én standpunktkarakter og to mulige eksamensformer (som for eksempel for matematikk 1T og engelsk vg1) skal det trekkes til særskilt eksamen (skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk).
  • I fag med én eksamensform per standpunktkarakter (som for eksempel norsk sidemål skriftlig eller fremmedspråk muntlig), skal det ikke trekkes, men eksamen skal avholdes i den delen av faget som eleven har fått karakteren 1 i standpunkt.

Retten til særskilt eksamen gjelder i alle fag, også fag som ikke har en eksamensordning for elever.